Sözlükte "gelir dağılımı" ne demek?

1. Bir ülkenin toplam gelirinin o ülkenin bireyleri arasındaki dağılımı.

Gelir dağılımı ne demek? (Ekonomi)

(Income distribution) Bir toplumda Milli Gelirin çeşitli gelir grupları arasındaki dağılış şekli. Bunun için genellikle alt, orta ve üst gelir grupları (veya istenilen sayıda gelir grubu) oluşturulur ve yıllık gelirleri bu gruplara düşen ev halkı ya da ailelerin oranları hesaplanarak bir tablo düzenlenir. Buna göre bir toplumda alt gelir gruplarında yer alan ev halkı birimlerinin yüzdesi ne derece yüksekse o toplumda milli gelir dağılımı o derece eşitlikten uzaktır. Diğer bir deyişle, böyle bir durumda nüfusun yüksek bir oram, milli gelirin ufak bir payını, çok düşük oranı da büyük bir payını almaktadır. Böyle dengesiz bir gelir dağılımı Lorenz Eğrisinin 45 derecelik doğrudan uzaklaşması veya Gini Katsayısının l’e yaklaşması ile gösterilir. Aksine bir toplumda ailelerin çoğunluğu orta gelir dilimine giriyorsa, o toplumda gelir dağılımı nisbeten dengelidir. Başka bir deyişle de Lorenz Eğrisi 45 derecelik doğruya veya Gini Katsayısı sıfır’a yönelmektedir. Toplumlardaki gelir dengesizlikleri çoğunlukla bir piramide benzetilir. Piramitin tabanında en düşük gelir elde eden fakat nüfusun çoğunluğunu oluşturan dilimler yer alır. Tepe noktasına doğru çıkıldıkça da sağlanan nisbi gelirler artar ve aile sayısı azalır. En tepede en yüksek gelir elde eden az sayıdaki aileler bulunur. Dolayısıyla gelir piramidinin tabanı ile tavanı arasındaki uzaklık ne kadar büyükse o toplumda gelir dağılımı o derece adaletsizdir. Teorik olarak tam bir eşitlik varsayılırsa, nüfusun belli yüzdeleri milli gelirden aynı oranlarda pay alacakları için, gelir dağılımı geometrik olarak bir piramite değil, silindire benzeyecektir. Çünkü taban ve tavanın yüzdeleri birbirine eşittir. Bir toplumda gelir dağılımının dengesizliğinde rol oynayan bazı faktörler şunlardır : Mülkiyet dağılımı, eğitim durumu ve olanakları, doğuştan yetenekler, piyasayı etkileyebilme gücü, aile nüfuzu, kaza, hastalık, v.s. Özellikle Sosyal Refah anlayışına göre devlet, düşük gelirlilere sosyal yardımda bulunmak ve herkese asgari bir geçim düzeyi sağlamakla yükümlüdür. Gelir dağılımı kavramından genellikle, yukarıda açıklandığı gibi, milli gelirin nüfusa göre nisbi dağılışı anlaşılır. Milli gelirin bir de onu üreten emek, sermaye, doğal kaynaklar ve sermaye faktörleri arasında dağılışı vardır. Buna da Fonksiyonel Gelir Dağılımı denmektedir.

Son eklenenler

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç